logo

Co-Searching

Onze missie

Co-Searching wil een antwoord bieden op frustraties die werkzoekenden ervaren. Het is heel moeilijk om jezelf na iedere afwijzing terug te motiveren. Bovendien krijg je vaak geen feedback van werkgevers. Je hebt heel erg het gevoel dat je er alleen voor staat. Je bouwt geen sociale contacten op. Dat werkt vereenzamend. Je voelt je ook niet altijd geholpen door dienstverleners op de arbeidsmarkt. Ook je eigenwaarde is aangetast. Je kunt je niet vereenzelvigen met een bepaald beroep. Je voelt je nutteloos en je durft vaak niet jezelf te zijn.

Daarom ontwikkelde Co-Searching haar eigen methodiek die gebaseerd is op de zelfdeterminatietheorie. Door werkzoekenden samen te brengen zetten we in op verbondenheid, het versterken van sollicitatieskills en autonomie van de deelnemers omdat net op die zaken werkzoekenden gefrustreerd zijn. Door in te zetten op die elementen vinden werkzoekenden hun eigenwaarde terug en wordt hun intrinsieke motivatie aangesterkt.

Co-Searching is een vrijwilligersorganisatie. Via onze vrijwilligerswerking versterken we werkzoekenden tijdens hun zoektocht. Zij nemen verschillende rollen op naar hun eigen talenten, interesses en leerdoelen.

We betrekken ook andere stakeholders van de arbeidsmarkt mee in een positief verhaal rond werk zoeken. Zo kunnen we onze expertise en ervaring delen.

Onze visie

We geloven dat in arbeidsbemiddeling en de samenleving beter moet ingezet worden op de intrinsieke motivatie van werkzoekenden. In de arbeidsbemiddeling is vaak meer aandacht voor beloning en bestraffing van werkzoekenden afhankelijk van de inspanningen van de werkzoekende. Op zich kunnen externe motivatoren soms nuttig zijn in de begeleiding van werkzoekenden. Maar op zichzelf zijn ze te beperkt. Extrinsiek gemotiveerde werkzoekenden solliciteren vaak voor éénder wat. De kans is daardoor groter dat ze belanden in een job die hen minder ligt en waar ze het niet lang zullen volhouden. Zowel werkgever als werkzoekende ondervinden hier nadeel aan. Door in te zetten op intrinsieke motivatie zal de werkzoekende een doordachte keuze maken. De kans is groter op een duurzame job.

We willen een positieve samenwerking bevorderen tussen alle actoren op de arbeidsmarkt. Deze actoren hebben elkaar nodig om tot een efficiëntere en beter werkende arbeidsmarkt te komen. Samenwerking moet ook leiden tot meer begrip tussen deze verschillende actoren en in het bijzonder voor de situatie van werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen mee oplossingen aanleveren.