Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Youth For Work Innovations vzw, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Beggaardenstraat 14, 2800 Mechelen.

Voor bijkomende informatie over onze organisatie, diensten en deze kennisgeving kan u contact met ons opnemen via info@co-searching.be

Waarom is dit privacybeleid belangrijk?

Youth For Work Innovations vzw vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij op transparante wijze en in duidelijke taal met u communiceren over de gegevens die we van u verzamelen, waarom we deze willen verzamelen en hoe we met deze gegevens willen omgaan.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al de websites en diensten die Youth For Work Innovations vzw aanbiedt.

Youth For Work Innovations vzw, met zetel te Nieuwe Beggaardenstraat 14, 2800 Mechelen, is verantwoordelijk voor dit beleid. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan u altijd bij ons terecht via info@co-searching.be

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van onze diensten gebruik te maken deelt u persoonlijke gegevens mee zoals naam, e-mail adres en postcode zodat wij u op de hoogte kunnen houden en kunnen contacteren ivm de diensten waar u gebruik van maakt.

Concreet gaat dit om het inschrijven op onze nieuwsbrief, het inschrijven op onze workshops en het invullen en verzenden van ons contactformulier.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze websites.

We verzamelen geanonimiseerde gegevens over de manier waarop u onze websites gebruikt om inzicht te verwerven hoe we onze websites nog beter op uw noden en wensen kunnen afstemmen. Hierbij gaat het om: besturinggsysteem, type van uw toestel, uw webbrowser, duurtijd van uw bezoek, de pagina’s die u heeft bezocht, locatiegegevens, enzovoort. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt met als doel de gebruikerservaring van onze websites te verbeteren. Via de instellingen van uw webbrowser kan u het verzamelen van deze gegevens, m.a.w. het toestaan van cookies, blokkeren.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden verzameld om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Ze worden alleen maar gebruikt om u te herkennen en contact met u op te kunnen nemen in het kader van de workshops die we organiseren, de nieuwsbrieven die we verzenden, onze websites te verbeteren en uw vragen te beantwoorden.

Worden gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van Youth For Work Innovations vzw geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Hoe krijg ik inzicht in mijn gegevens en hoe kan ik deze laten verwijderen?

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden kan u deze altijd opvragen via info@co-searching.be. Ook voor het verwijderen van deze gegevens kan u via bovenstaande weg bij ons terecht.

Wanneer u wenst dat uw gegevens worden geschrapt kan het zijn dat wij u een of meerdere van onze diensten niet meer kunnen aanbieden.