‘Samen op zoek naar werk’ in Mechelen: drie lessen in diversiteit

diversiteit

‘Samen op zoek naar werk’ in Mechelen: drie lessen in diversiteit

Geplaatst op 16/03/2022 door Walter Andino

Deel dit artikel

Het is geen geheim: onze samenleving wordt steeds diverser, en hoe waardevol deze tendens is, we moeten er ook goed mee leren omgaan. Voor Co-Searching, betekent dit vooral dat we onze methode moeten kunnen toepassen aan elk persoon: hoe kunnen we zorgen dat we niemand achterlaten? Hoe kunnen we de meest kwetsbare mensen begeleiden, zodat ze van dezelfde kansen kunnen genieten als iedereen?

Sinds vorig jaar is onze regioverantwoordelijke voor Mechelen, Walter, bezig aan een traject rond deze specifieke doeleinden, samen met Het Sociaal Huis Mechelen. In deze blogpost vertelt hij meer over zijn ervaring.

Op dinsdag 11 mei 2021 ging het project ‘Samen op zoek naar werk’ van start. De bedoeling van deze samenwerking tussen Co-Searching en Het Sociaal Huis Mechelen is om ondersteuning te bieden in de zoektocht naar werk aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, die door Het Sociaal Huis begeleid worden. De deelnemers zijn gebruikers van de diensten van Het Sociaal Huis en ze hebben meestal een artikel 60werkervaring. Het project geeft ons dan ook de kans om onze Co-Searching methode toe- en aan te passen aan deze doelgroep.

Tijdens de eerste fase van het project (lente 2021) zwaaide Covid-19 aan de hoek; onze workshops gingen dus door in het buitenlucht. Zo hadden we voor de allereerste workshop in het Caputsteenpark te Mechelen afgesproken, rond het thema ‘Ontdek je talenten’. Sindsdien hebben we een 30-tal workshops kunnen geven, rond allerlei aspecten van de zoektocht naar werk: een CV opmaken, een sollicitatiebrief schrijven, een sollicitatiegesprek voorbereiden… soms nemen de workshops de vorm van conversatiegroepen. Tijdens deze momenten focussen we op het creëren van een veilige omgeving, en laten we de deelnemers uitwisselen over de drempels die ze tegenkomen in hun proces.

Superdiversiteit als startpunt

Het gaat om een zeer diverse doelgroep, en juist daarom wilde Co-Searching investeren in dit project: leren omgaan met de superdiversiteit in de samenleving is een van onze prioriteiten. Sommige van die mensen hebben migratie roots, maar zijn hier geboren; anderen zijn vluchtelingen (die over een officieel vluchtelingenstatus beschikken) uit verschillende landen. Soms gaat het om anderstalige nieuwkomers (minder dan 10 jaar in België) of oudkomers (meer dan 10 jaar in België, die meestal een goede kennis hebben van het Nederlands). Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, hooggeschoold, laaggeschoold: elk van de deelnemers vormt een unieke combinatie van deze categorieën, en elke situatie is anders: het zijn verschillende elementen, die je kwetsbaar maken in de samenleving, en andere elementen, waar je net kracht in kan vinden. Zo is deelneemster Aida een senior, hooggeschoolde vrouw, anderstalige oudkomer. Of neem het voorbeeld van Marissa, die in België is geboren 30 jaar geleden, waarvan de moedertaal Nederlands is, maar wel migratie roots heeft. Deze twee vrouwen hebben op zich alle twee migratie roots, maar hun realiteiten zien er anders uit.

Een goed geoliede machine

Team work makes the dream work, daarom vormde Het Sociaal Huis een team van organisaties die instaan voor deze doelgroep: wij als Co-Searching, JobRoad en Duo For A Job. Co-Searching biedt groepsvormingen aan, JobRoad zorgt voor het contact met bedrijven met het doel om vacatures vrij te houden voor onze deelnemers, en Duo For A Job staat in voor de individuele begeleiding via mentoring. Het gaat dus om een integrale aanpak waar er individueel en in groep wordt gewerkt, met de werkzoekenden zelf maar ook met de werkgevers.

Wat hebben we geleerd uit dit project?

Na bijna een jaar “Samen op zoek naar werk”, kunnen we alvast 3 belangrijke lessen trekken:

  1. Vertrekken vanuit de leefwereld van de deelnemers helpt om het competentiegevoel bij de deelnemers te versterken. Door de waardering en erkenning van hun leefwereld, merken we dat de deelnemers het gevoel krijgen dat ze erbij horen. Dat het oké is om anders te zijn, en vooral dat “anders zijn” nét hun kracht is: de kwaliteiten en ervaringen waarvan zij beschikken zijn een rijkdom voor onze samenleving, en hoeven niet als problematisch beschouwd te worden.
  2. Het project is meer dan een project: voor de deelnemers is het ook een veilige haven.Door hun kwetsbare positie is werk zoeken soms nog moeilijker voor de deelnemers. Dankzij “Samen op zoek naar werk” hebben ze altijd een plaats om hierover te praten, en vanuit onze positie steunen we ze zo veel mogelijk. De plek die we wekelijks creëren, is een plaats waar men zichzelf kan zijn. Mensen voelen zich niet meer alleen in de zoektocht naar werk, omdat ze omringd zijn door mensen die in gelijkaardige situaties zitten en hen begrijpen. Het versterkt dus de verbinding tussen deelnemers.
  3. De synergie tussen de verschillende organisatiesdie, onder de regie van de Stad Mechelen, meewerken aan het project,zorgt voor meer impact. Samen zoeken we allemaal naar de beste jobmogelijkheden voor de deelnemers. Uit het afgelopen jaar blijkt dat hoe meer workshops de deelnemers volgen, hoe meer kansen in het vinden van werk of opleiding. Het is niet alleen een verdienste voor Co-Searching, maar voor het systeem die opgezet is om deze doelgroep te steunen.

En nu?

Wegens succes werd het project recent verlengd tot 2025 door de Gemeenteraad van Mechelen; dat zijn op jaarbasis 40 workshops die we kunnen organiseren en aanbieden, rond alle aspecten van de zoektocht naar werk. Het biedt ons de kans om op lange termijn te werken, denken, en onze methodologie voor nieuwe doelgroepen te blijven ontwikkelen.

De deelnemers zelf geven zeer tevreden te zijn: door middel van een korte bevraging op het einde van elke workshop, kregen we in 2021 gemiddeld een score van 96%.

De komende maanden willen we vooral blijven werken aan de kwaliteit van onze aanbod. Daarom zijn we dus bezig met een insteek van intervisie (versus supervisie), met als doel om methodologisch sterker te staan. Momenteel is er ook een groep studenten sociaal werk van de Hogeschool Gent bezig aan een onderzoek rond de kwaliteit en opvang van het project en de vormingen. De bedoeling van deze samenwerking is om de kwaliteit van het project te evalueren, en zo het project verder te kunnen ontwikkelen en aanpassen aan deze doelgroep.

Het is en blijft een uitdaging om met superdiversiteit te werken, nochtans is dit een van belangrijkste vaardigheden voor organisaties anno 2022. Mensen bekijken als homogene groepen, in een steeds meer diverse samenleving, is verleden tijd. Superdiversiteit biedt enorme kansen voor de toekomst van onze maatschappij, en hier werken we graag mee aan!