Toegankelijkheidsverklaring

Co-Searching streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website co-searching.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1.

Feedback en contactgegevens

U kunt over de toegankelijkheid van co-searching.be of over deze toegankelijkheidsverklaring contact met ons opnemen. Stuur dan een bericht naar info@co-searching.be (opent in uw e-mail applicatie) en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Handhavingsprocedure

U heeft een bericht gestuurd naar info@co-searching.be maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Stuur dan uw klacht naar marlies@co-searching.be.