Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Co-Searching vzw, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 349/B111, 9000 Gent.

Voor bijkomende informatie over onze organisatie, diensten en deze kennisgeving kan u contact met ons opnemen via info@co-searching.be

Waarom is dit privacybeleid belangrijk?

Co-Searching vzw vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij op transparante wijze en in duidelijke taal met u communiceren over de gegevens die we van u verzamelen, waarom we deze willen verzamelen en hoe we met deze gegevens willen omgaan.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al de websites en diensten die Co-Searching vzw aanbiedt.

Co-Searching vzw, met zetel te Franklin Rooseveltlaan 349/B111, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor dit beleid. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan u altijd bij ons terecht via info@co-searching.be.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van onze diensten gebruik te maken deelt u persoonlijke gegevens mee zoals naam, e-mailadres en postcode zodat wij u op de hoogte kunnen houden en kunnen contacteren ivm de diensten waar u gebruik van maakt.

Concreet gaat dit om het inschrijven op onze nieuwsbrief, het inschrijven op onze workshops en het invullen en verzenden van ons contactformulier.
Andere informatie vragen we omdat ze nuttig kunnen zijn voor ons, maar zijn niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. We gebruiken deze informatie om onze doelgroep in het geheel beter te leren kennen, met het doel een aanbod van workshops te kunnen aanbieden die relevant is voor onze doelgroep. Het gaat bijvoorbeeld om: Geboortedatum, professionele situatie, opleidingsniveau, en dergelijke.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze websites.

We verzamelen geanonimiseerde gegevens over de manier waarop u onze websites gebruikt om inzicht te verwerven hoe we onze websites nog beter op uw noden en wensen kunnen afstemmen. Hierbij gaat het om: besturingssysteem, type van uw toestel, uw webbrowser, duurtijd van uw bezoek, de pagina’s die u heeft bezocht, locatiegegevens, enzovoort. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt met als doel de gebruikerservaring van onze websites te verbeteren. Via de instellingen van uw webbrowser kan u het verzamelen van deze gegevens, m.a.w. het toestaan van cookies, blokkeren.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden verzameld om onze activiteiten uit te kunnen voeren:

- Ze worden gebruikt om u te herkennen en contact met u op te kunnen nemen in het kader van de workshops die we organiseren, de nieuwsbrieven die we verzenden, onze websites te verbeteren en uw vragen te beantwoorden.

- Om onze diensten kwalitatief uit te bouwen, verzamelen we op sommige momenten enkele aanvullende gegevens die relevant hiervoor zijn. We weten bijvoorbeeld graag wie de doelgroep is van onze workshopdeelnemers, zodat we ons aanbod hieraan kunnen aanpassen. Wanneer deze informatie niet nodig maar wel nuttig is, geven we u de keuze om deze gegevens niet door te geven.

- Statistische doeleinden: Hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd.

Met betrekking tot onze vrijwilligerswerking, houden we tevens gegevens bij in functie van:

- Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (verzekeringsplicht, …)

- Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (bijvoorbeeld verjaardag)

- Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers

Worden gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van Co-Searching vzw geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Aan andere derde partijen of personen worden uw gegevens nooit doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Standaard hebben alle bestuurders en medewerkers toegang tot de gegevens die we van u bijhouden maar de vrijwilligers niet, tenzij dat dat in functie van de activiteiten aangewezen is (bvb. inschrijvingslijst voor de workshops die zij begeleiden).

De vrijwilligers van Co-Searching zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht: Ze delen geen persoonlijke informatie die ze hebben vernomen in de workshops, persoonlijke informatie die ze vernemen tijdens de vergaderingen van Co-Searching en de documenten die intern gedeeld worden (waaronder contactgegevens van andere vrijwilligers). 

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Hoe krijg ik inzicht in mijn gegevens en hoe kan ik deze laten verwijderen?

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden kan u deze altijd opvragen via info@co-searching.be. Ook voor het verwijderen van deze gegevens kan u via bovenstaande weg bij ons terecht.

Wanneer u wenst dat uw gegevens worden geschrapt kan het zijn dat wij u een of meerdere van onze diensten niet meer kunnen aanbieden.