Hoe duurzaam inzetbaar ben jij?

arbeid

loopbaan

Hoe duurzaam inzetbaar ben jij?

Geplaatst op 11/08/2022 door Nadia Kara

Deel dit artikel

Dat is de vraag die we onlangs stelden aan de deelnemers aan onze nieuwste workshop in Gent.

De Belgische arbeidsmarkt is snel in verandering; als werkzoekende denk je na over je loopbaan en de toekomst. Misschien vind je het moeilijk om jouw plek of rol te vinden, en maakt dat je onzeker. Of misschien verander je vaak van werk omdat het gras altijd groener lijkt aan de overkant.

In deze workshop gingen we op zoek naar wat ‘duurzame inzetbaarheid’ betekent vanuit het standpunt van de deelnemende werkzoekenden. Wat vind jij belangrijk en waar wil je naartoe?

VUCA

Globalisering en nieuwe technologische uitvindingen hebben de manier waarop we leven, werken én werk zoeken in de laatste decennia snel veranderd; in deze context spreken experts over een VUCA-wereld. In Vlaanderen wordt dit begrip uitgedragen door ondernemer Peter Hinssen. Voormalig gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy verwijst graag naar Peter Hinssen en het VUCA model om de arbeidsmarkt van vandaag te beschrijven. Fons Leroy beschrijft VUCA in zijn boek ‘Werk aan werk’ als volgt:

Volatility (volatiliteit): De wereld is vluchtiger, zaken doen zich onverwacht voor en disruptief voor, de duur ervan is onvoorspelbaar. De samenleving en politiek worden meer gedreven door kortetermijndoelstellingen en -acties. Sinds 2008 is de economische conjunctuur een volatiel wat zorgt voor snel aantrekkende maar even snel afbrokkelende arbeidsmarkten.

Uncertainty (onzekerheid): De onzekerheid over de toekomst neemt toe. Snelle veranderingen brengen voor vele mensen onzekerheden mee of versterken minstens de perceptie van onzekerheid.

Complexity (complexiteit): De maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan zijn complex, zoals diversiteit, mondiaal verbonden economieën en arbeidsmarkten. Het aantal spelers neemt toe. Er is een gebrek aan holistische kennis en geconnecteerd beleid.

Ambiguity (dubbelzinnigheid): Causale verbanden zijn vaak niet duidelijk. Bij het oplossen van problemen stuiten we op tegenstrijdige informatie en dubbelzinnigheid. Concreet vertaalt dit zich op de Vlaamse arbeidsmarkt:

  • De jobinhoud verandert snel onder invloed van digitalisering en nieuwe technologieën.
  • Aanwervingsprocedures en manieren om te solliciteren zijn doorheen de jaren geëvolueerd én blijven voortdurend evolueren.
  • Er is een verschuiving in de werkzekerheid. Van werken bij 1 werkgever verschuiven loopbanen naar werken bij verschillende werkgevers en het uitoefenen van verschillende functies en jobs. Het bijschaven van skills zorgt ervoor dat je je als werknemer kan aanpassen aan deze veranderingen en zeker kan zijn van loopbaanzekerheid. Een VUCA arbeidsmarkt vraagt om nieuwe benaderingen, creativiteit en flexibiliteit. De oude oplossingen en recepten werken niet meer.

Een tweerichtingsstraat

Tijdens de workshop gingen we op zoek naar de elementen die we nodig hebben om duurzaam inzetbaar te zijn, en de zaken die ons kunnen belemmeren als werknemer, maar ook de kant van de werkgever gingen we verkennen; investeren in vormingen, invoeren van nieuwe manieren van werken, dat zijn allemaal zaken waarvoor de motivatie van beide kanten moet komen.

In een sollicitatieproces is het ook goed dat je dit in het oog houdt: bedenk wat jij als werkzoekende of werknemer belangrijk vindt en durf hier ook naar te vragen. Ook als actieve werknemer kan je zaken aankaarten of proberen veranderen, maar alles hangt natuurlijk af van jouw positie, de bedrijfscultuur en in welke mate het bedrijf openstaat voor verandering en innovatie.

Wil je graag als eerste op de hoogte worden gebracht van de volgende workshops? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief!